Metamorfoza Marcina

M E T A M O R F O Z A    M A R C I N A W sierpniu zeszłego roku zgłosił się do mnie Marcin. Chciał poprawić sylwetkę i popracować nad zwiększeniem sprawności. Z racji młodego wieku (15 lat) skupiliśmy się na długofalowych celach. Chciałem zbudować bazę […]